UBE เตรียมยกระดับมันสำปะหลัง สู่การเป็น Food Tech Company

UBE เตรียมยกระดับมันสำปะหลัง สู่การเป็น Food Tech Company

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย นำทีมผู้บริหาร แถลงผลการดำเนินงาน ปี 2565 และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ปี 2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) จ.อุบลราชธานี

โดยนางสาวสุรียส ได้กล่าวว่า ในปี 2565 ถือเป็นปีที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มทยอยฟื้นตัว การใช้จ่ายภายในประเทศปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้คลี่คลายลง โดยธุรกิจเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง มีความต้องการในการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเดินทางและภาคท่องเที่ยว ในขณะที่เกรดอุตสาหกรรม ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง

จากมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ ด้านธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง บริษัทฯ ได้เดินหน้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High-value products) ในกลุ่มแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิค และฟลาวมันสำปะหลัง ทั้งในและต่างประเทศ

โดยได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ทาสุโกะ ทั้งแป้งทอดกรอบ ฟลาวมันสำปะหลังสำเร็จรูป 4 รสชาติใหม่ และ บราวนี่อบกรอบรสชาติใหม่ ส่วนธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กาแฟ และผลิตภัณฑ์ทางเกษตรอื่นๆ ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมที่ 7,199.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 329.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากปี 2564

ซึ่งทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2566 มีความท้าทาย ทั้งจากเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว และราคาวัตถุดิบมันสำปะหลังที่ยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังลดลงจากภัยธรรมชาติในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 แต่ UBE ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และพร้อมมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นบริษัท Food Tech Company ที่เน้นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจ “UBEYOND” เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเติบโตที่กว้างไกลกว่า ใน 3 ด้านได้แก่

1.Beyond the challenges ก้าวเหนือความท้าทายด้วยแผนการดำเนินธุรกิจ โดยวางเป้าการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง และธุรกิจใหม่ ภายใน 3 ปี รักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯในปัจจุบัน ด้านธุรกิจเอทานอล และจะเดินหน้าผลักดัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการใช้เอทานอลมากขึ้น

UBE เตรียมยกระดับมันสำปะหลัง สู่การเป็น Food Tech Company

จะผลักดันให้เปิดเสรีการใช้งานเอทานอลในอุตสาหกรรมอื่นๆ ส่วนธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง และ ฟลาวมันสำปะหลัง จะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ตรงลูกค้า เพื่อเพิ่มความหลากหลายของการนำฟลาวมันสำปะหลังไปใช้ในเมนูต่างๆ ด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เตรียมสร้างการเติบโตของธุรกิจกาแฟ ข้าวอินทรีย์ และธุรกิจพลังงานทดแทน พร้อมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในการต่อยอดการเติบโตของธุรกิจเดิม หรือ สร้างการเติบโตใหม่ในอนาคต

2. Beyond through innovation ก้าวเหนือกว่าด้วยนวัตกรรมที่เปิดกว้าง ผ่านการวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางธุรกิจของ UBE และบริษัทในเครือ ทั้งการวิจัยด้านอาหารแห่งอนาคต การวิจัยทางด้านชีวเคมี และการวิจัยด้านการเพาะปลูกและสารชีวภัณฑ์

3. Beyond sustainability ก้าวสู่ความองค์กรที่มีความยั่งยืนครบทุกมิติ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนตามแนวทาง ESG สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำ คือ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และ ส่งเสริมวัตถุดิบมันสำปะหลังอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ผ่านโครงการอีสานล่าง 2 โมเดล บูรณาการกับภาครัฐ รวมถึงการใส่ใจกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ และยังให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านโครงการ UBE CARE ที่ช่วยสนับสนุนชุมชนต่างๆ ทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม การช่วยเหลือจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ควบคู่กับการสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน

“ประเทศไทย มีความพร้อมในด้านการเกษตรเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะวัตถุดิบมันสำปะหลัง ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปีนี้ UBE ตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนให้เห็นว่า เรามีดีมากกว่าผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน แต่เรายังมีผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและฟลาวมันสำปะหลัง ที่ตอบโจทย์เทรนด์ความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของโลก ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตไปอีกขั้นได้

บริษัทฯได้วางเป้าหมายการเป็นหนึ่งในผู้นำการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและยกระดับมันสำปะหลังไทยให้ก้าวไกลสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงอื่นๆ ควบคู่กับธุรกิจที่ยั่งยืน สร้างความเท่าเทียมกับทุกกลุ่ม ยกระดับการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ ต้นทุนทางวัตถุดิบคุณภาพสู่การแปรรูปที่สมบูรณ์แบบสู่อาหารแห่งอนาคต” นางสาวสุรียส กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tsurutaballet.com

แทงบอล

Releated