นายสุภัทร จำปาทอง

เทรนด์ใหม่เด็กฮิตเรียนกศน. ปลัดศธ.ห่วง ร.ร.เอกชน กระทบหนัก

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้ลงพื้นที่ จังหวัดนครนายก โดยได้พูดคุยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เกี่ยวกับการพัฒนาผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการเตรียมความพร้อมรับมือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ซึ่งแม้อัตราการเกิดจะลดลง แต่กลับพบว่า กศน.ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

โดยเฉพาะเด็กในวัยเรียน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของกศน. ที่จะต้องแบ่งภาคการจัดการศึกษาให้ชัดเจน ทั้งภาคการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา ซึ่งจะต้องจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

นายสุภัทร กล่าวต่อว่า ส่วนสาเหตุที่เด็กนิยมมาเรียนกศน. มากขึ้นแทนที่จะเข้าเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนทั่วไปนั้น เป็นเพราะ ปัจจุบันเด็กนิยมเรียนไป ทำงานไป การมาเรียนกศน. ทำให้สามารถแบ่งเวลาได้ อาทิ จันทร์-ศุกร์ ทำงาน เสาร์-อาทิตย์ มาเรียน เพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตรงนี้ถือเป็นทางเลือกของเด็ก ขณะที่ผู้ปกครองบางราย ที่ให้ลูกเรียนในระบบโฮมสคูล ก็นิยมให้มาเรียนกศน.เพื่อสอบให้ได้วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปใช้ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เทรนด์ใหม่เด็กฮิตเรียนกศน. ปลัดศธ.ห่วง ร.ร.เอกชน กระทบหนัก

“ปัจจุบันเด็กนิยมเรียนกศน. เพิ่มมากขึ้น เพราะอยากทำงานไปด้วย อีกทั้งภาคอุตสาหกรรม โรงงานต่าง ๆ ก็รับเด็กที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเข้าทำงาน ดังนั้นการเรียนกศน. จึงเป็นเทรนที่ตอบโจทย์ ทั้งนี้การที่เด็กมาเรียนกศน.เพิ่มขึ้น ไม่ได้ทำให้เด็กเข้าเรียนโรงเรียน สังกัดสพฐ. น้อยลง เพราะกลุ่มเป้าหมายที่เรียนชัดเจนอยู่แล้วและค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แต่ที่จะกระทบโดยตรงคือโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ส่วนโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันคิดว่ายังไม่กระทบ แต่จากการประเมินในอีก 5 ปีข้างหน้า ก็อาจมีจำนวนผู้เรียนลดลงด้วยเช่นกัน ตรงนี้ทุกแห่งคงต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว” นายสุภัทร กล่าว

ปลัดศธ. กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษานั้น มีการพัฒนาต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอน แต่การเรียนกศน. ก็จะเป็นคนละรูปแบบกับสพฐ. ซึ่งส่วนตัวเชื่อมั่นว่า จะสามารถจัดรูปแบบการเรียนได้เหมาะสมกับตัวผู้เรียนแต่ละคนได้ไม่ยาก ส่วนงบประมาณปี 2566 นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งเท่าที่ดูแนวโน้มทุกหน่วยงานถูกปรับลด ดังนั้นจึงอยู่ที่การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tsurutaballet.com

UFA Slot

Releated