สอวช.ร่วมกับคุรุสภา เปิดตัวโครงการครุศึกษายุคใหม่

สอวช.ร่วมกับคุรุสภา เปิดตัวโครงการครุศึกษายุคใหม่

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยกรณี สอวช.ร่วมกับคุรุสภา ศูนย์ SEAMEO STEM-ED และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดตัวโครงการครุศึกษายุคใหม่ หรือ Strengthening Teachers Education Program (STEP) ตั้งเป้าเป็นโมเดลต้นแบบที่ช่วยยกระดับการพัฒนาคุณภาพการผลิตครูรุ่นใหม่

โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแล้วจำนวน 10 แห่ง ว่า อีกหนึ่งบทบาทของ สอวช.คือการผลิตครู ที่ปัจจุบันครูต้องปรับเปลี่ยนไปจากที่เป็นแค่ผู้สอน จะต้องเพิ่มบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับนักเรียน การที่โครงการ STEP นำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สถาบันผลิตครูชั้นนำของสหรัฐอเมริกา เข้ามาประยุกต์เข้ากับการสอนในไทย เชื่อว่าจะช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพครูในไทยได้ โดยเฉพาะแนวทางการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงมากกว่าภาคทฤษฎี

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า โครงการ STEP ถือเป็นโมเดลต้นแบบที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ให้พร้อมจบไปเป็นครูมืออาชีพ

สอวช.ร่วมกับคุรุสภา เปิดตัวโครงการครุศึกษายุคใหม่

ซึ่งคาดหวังว่าโครงการนี้จะนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางกำกับคุณภาพวิชาชีพครู อาทิ มาตรฐานหลักสูตรในการผลิตครู การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฯลฯ ช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพให้กับวงการครูได้แบบบูรณาการ ตั้งแต่ผู้ผลิตครูต้นน้ำ ได้แก่ มหาวิทยาลัย คณาจารย์ จนถึงปลายน้ำอย่างกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่จบออกไปเป็นครูวิชาชีพในอนาคต

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED กล่าวว่า STEP เป็นโครงการระยะยาว 3 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2565 – กันยายน 2568 ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยทักษิณ มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.นครราชสีมา มรภ.ภูเก็ต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มรภ.สุรินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มรภ.อุบลราชธานี และ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ดร.พรพรรณ กล่าว

น.ส.พรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า เชฟรอนยินดีที่ได้สนับสนุนโครงการ ทั้งจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ทุนการดำเนินโครงการ การฝึกอบรม ทุนวิจัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมการให้ความรู้เพื่อการขยายผลต่อไป ด้วยงบประมาณ 12 ล้านบาท

นับเป็นอีกหนึ่งการต่อยอดความสำเร็จของโครงการ Chevron Enjoy science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ในระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูในสาขาสะเต็ม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tsurutaballet.com

UFA Slot

Releated