สอนวิชาภาษาไทยอย่างไร

สอนวิชาภาษาไทยอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้

การฟัง พูด อ่าน เขียน คือพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างคุณภาพด้านความรู้ และเป็นทักษะจำเป็นที่ทุกคนต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ เด็กไทยอ่านภาษาไทยไม่คล่อง เขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง จนถึงขั้นเลือกใช้คำไม่ตรงตามความหมายที่ต้องการจะสื่อสาร

แล้วครูต้องสอนวิชาภาษาไทยอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ และมีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้อง

เทคนิคในกระตุ้นผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ ครูวิชาภาษาไทยสามารถเลือกใช้ได้หลายวิธีเช่น

1. ให้ผู้เรียนฝึกอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำหลายครั้ง

วิธีนี้ใช้ได้ผลดีกับผู้เรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมต้น เพราะนอกจากจะฝึกการอ่านให้คล่องแคล่วแล้ว ยังทำให้เข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนตั้งใจถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ และถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อการอ่านออก เขียนได้ ในผู้เรียนตั้งแต่วัยประถมศึกษา

สอนวิชาภาษาไทยอย่างไร

2. เสริมกิจกรรมการให้เรียนสนุก

เพราะการสอนเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถดึงดูดผู้เรียนให้อยากเรียนวิชาภาษาไทยได้จนจบคาบ คุณครูควรหากิจกรรม หรือเกมท้าทายความคิด มากระตุ้นความสนใจก่อนเริ่มคาบเรียน ระหว่างเรียน หรือหลังจากที่สอนจบ

3. สอนให้ต่อยอดทางความคิด

หากคุณครูแจกเรื่องสั้นหรือบทความให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่าน คุณครูสามารถตั้งคำถาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวนั้น เช่น การที่ผีพรายของขุนแผนมาช่วยพลายงามได้สำเร็จ นักเรียนคิดว่าตรงกับสำนวนใด เป็นต้น การเสริมกิจกรรมด้วยการฝึกให้ผู้เรียนแสดงความคิดนี้ ถือเป็นเทคนิคที่จะช่วยกระตุ้นความคิด และสร้างความสนุกในคาบเรียนได้

4. ฝึกผู้เรียนให้เขียนแสดงความคิดเห็น

นอกจากจะฝึกผู้เรียนให้อ่านออกแล้ว ครูภาษาไทยยังต้องฝึกผู้เรียนให้เขียนได้อย่างถูกต้องด้วย ซึ่งถือเป็นการฝึกให้ผู้เรียนอ่านอย่างถูกวิธีอีกทางหนึ่ง รู้ว่าเรื่องที่อ่านต้องการจะสื่ออะไร และตรงไหนคือหัวใจหลักของเรื่อง ทั้งยังได้ลงมือฝึกการเขียนให้คล่อง สะกดคำให้ถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมนี้ ครูภาษาไทยสามารถตรวจสอบการใช้คำ และการเลือกใช้ภาษาในการอธิบายความของผู้เรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี

เมื่อครูรู้แล้ว ว่าวิธีไหนที่จะช่วยให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ และมีความสุขเมื่อถึงคาบเรียนวิชาภาษาไทยควรทำอย่างไร อย่ารอช้าที่จะนำเคล็ดลับที่ได้แนะนำข้างต้นไปลองปฏิบัติตามกัน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ tsurutaballet.com

Releated