นายกรัฐมนตรี เชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ

นางทศยาพร ดิเรกวุฒิ รองโฆษก กอ.รมน. เชิญชวนให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ซึ่งในปีนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ศูนย์ข่าวเยาวชน และกลุ่มเยาวชนกว่า 10 กลุ่ม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้แนวคิดเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  • นิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 5 นิทรรศการ ได้แก่ 1) หัวหินบ้านของพ่อ 2) กำเนิดลูกเสือไทย รัชกาลที่ 6 3) เพียรสานงานศิลป์ 4) การก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5) ศูนย์ข่าวเยาวชนเพื่อความมั่นคง
  • การฉายภาพยนตร์สารคดีเทินทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  • การแสดงดนตรีและขับร้องเพลง โดยผู้ชนะประกวดโครงการ บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลั
  • กิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ ตอบคำถามเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ ซึ่งจะมีการแจกรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการตอบคำถามงก์

โดยในเวลา 10.00 น. -12.00 น. นายกรัฐมนตรีและเยาวชน ร่วมเสวนา ภายใต้หัวข้อ “บทบาทเยาวชนเพื่อการพัฒนาประเทศ” จัดโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในเวลาดังกล่าวนี้ จะงดการทำกิจกรรมชั่วคราว และจะเริ่มกิจกรรมอีกครั้งในเวลาประมาณ 12.00 น.

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ

นอกเหนือจากกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้น ณ ตึกภักดีบดินทร์ แล้ว ภายในทำเนียบรัฐบาลยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในจุดต่าง ๆ อาทิ พิธีเปิดงานฉลองวันเด็ก ณ ตึกสันติไมตรี โดยนายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทแก่เด็กและเยาวชน การนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทและวัฒนธรรมไทย การแข่งขันหุ่นยนต์และการแข่งขันกีฬา E-sport นิทรรศการทดลองการฝึกบิน (Drone Simulator) ตลอดจนการเล่นเกมส์ให้ความรู้และแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐนตรี/ผอ.รมน. ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างบทบาทของเยาวชนในการพัฒนาประเทศ และได้มอบคำขวัญในโอกาสวันเด็กประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ซึ่ง กอ.รมน. พร้อมร่วมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและการรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tsurutaballet.com

แทงบอล

Releated